NGUYỄN NGỌC HIỀN – MỚI SINH CON ĐẦU LÒNG

Vài viên tảo Spirulina của Nhật giúp tôi tự tin, yêu đời, thoát khỏi ám ảnh về cơ thể mình sau khi sinh con. Chồng cũng nịnh là vợ đẹp hơn xưa.

CHIA SẺ