CHỦ TỊCH CÔNG TY SPIRULINA JAPAN ALGAE ĐẾN VIỆT NAM THĂM CÔNG TY CHÂU ĐẠI DƯƠNG (OCEANIA)

Ngài TADASHI HARA đã đến tham quan các cửa hàng, siêu thị và nhà thuốc có bán tảo Spirulina Japan Algae tại Hà Nội cùng với ban lãnh đạo của OCEANIA.

Chuyến thăm đã diễn ra thành công trên tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết mang đến lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng của lãnh đạo Công ty Japan Algae và Công ty Châu Đại Dương.

CHIA SẺ